TK-103

본문 바로가기


  • ���������������
  • 상품명
  • TK-103

  ○ 제품설명

  ■ TK-103  일체형 센서감지기

  * 센서 감지거리 : 약 4m-5m
  * 감지각도 : 좌우-45°상하-5°
  * 인체감지센서 및 알람 


  * Sensing Angle Rlght & Lert 45° / Up & Down 5°
  * Sensing Distance : 4m~5m
  * Power supply : R6 'AA' 1.5Vx 2PCS
  * Dimensions 70(W) x 114(H) x 43(D)㎜
  * Weight Approx.120g   • 상호 : 태광전자정밀, 주소 : 부산광역시 남구 지게골로 139-47(문현동)
    문의전화 : 051-644-2289, 643-2299, FAX : 051-647-3553
    copyrightⓒ2019 태광전자정밀 all rights reserved. ADMIN
   TOP▲