TK-2000M

본문 바로가기


  • ���������������
  • 상품명
  • TK-2000M

  ○ 제품설명

  ■ TK-2000M

  *250V/500V/1000V-2000㏁
  *3 3/4DIGIT, 4000COUNT
  *마이크로 프로세서 IC 탑재
  *바 그래프
  *과전압 보호회로
  *자동전원 잠금기능(10분)
  *자동 렌지
  *데이터 홀드
  *도통시험
  *ACV 측정 (600V 이상 경보음)
  *테이터 저장기능

  -SPECIFICATION-

  *250V4/40/400㏁±(3.5%+8dgt)
                2000㏁±(3.5%+8dgt)
  *500V 4/40/400㏁±(3.5%+8dgt)
                 2000㏁±(3.5%+8dgt)
  *1000V 4/40/400㏁±(3.5%+8dgt)
                 2000㏁±(3.5%+8dgt)
  *ACV300V±(2.5%+5dgt)/600V±(3%+5dgt)
  *POWER SOURCE DC12V R6'AA'1.5V X 8pcs
  *DIMENSION 160(W) X 100(H) X 43(D)mm
  *WEIGHT Approx. 700g
  *ACCESSORIES Carrying case, Test leads, Manual 
   

   

   

   

   


   • 상호 : 태광전자정밀, 주소 : 부산광역시 남구 지게골로 139-47(문현동)
    문의전화 : 051-644-2289, 643-2299, FAX : 051-647-3553
    copyrightⓒ2019 태광전자정밀 all rights reserved. ADMIN
   TOP▲